Bafle Portatil Samson XP1000B

Nuevo Bafle Portatil Samson XP1000B